Privacy Statement

 

DE NEVE Facility en DE NEVE Projects

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van DE NEVE Facility en DE NEVE Projects of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Jeffrey de Neve

Onderneming: DE NEVE Facility en DE NEVE Projects

Bezoekadres:          Marnixstraat 2

                                2023 RE Haarlem

                                Nederland

E-mail: info@schoonmaakbedrijfdeneve.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 6 3378 6558

KvK-nummer: 34250604

 

DE NEVE Facility en DE NEVE Projects is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. DE NEVE Facility en DE NEVE Projects is verantwoordelijke in de zin van de AVG. DE NEVE Facility en DE NEVE Projects is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens DE NEVE Facility en DE NEVE Projects, waaronder www.schoonmaakbedrijfdeneve.nl, alsmede de mobiele app ‘De Neve’.

 

DE NEVE Facility en DE NEVE Projects verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, de app, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door DE NEVE Facility en DE NEVE Projects opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door DE NEVE Facility en DE NEVE Projects. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor DE NEVE Facility en DE NEVE Projects om de overeenkomst uit te voeren.

 

DE NEVE Facility en DE NEVE Projects gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt DE NEVE Facility en DE NEVE Projects altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website en app te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door DE NEVE Facility en DE NEVE Projects worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Om de service te bieden die via onze app gebruikt kan worden: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt DE NEVE Facility en DE NEVE Projects altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@schoonmaakbedrijfdeneve.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
 • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan DE NEVE Facility en DE NEVE Projects gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor DE NEVE Facility en DE NEVE Projects, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

 

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van ons cms. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden niet aan derden verstrekt.

 

Voor het afhandelen van vragen en klachten kan gebruik worden gemaakt van een externe klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekte aan de externe klachtenservice.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@schoonmaakbedrijfdeneve.nl.

 

Het staat DE NEVE Facility en DE NEVE Projects vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van DE NEVE Facility en DE NEVE Projects ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van DE NEVE Facility en DE NEVE Projects. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van DE NEVE Facility en DE NEVE Projects. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van DE NEVE Facility en DE NEVE Projects.